#H1 HTML5 & CSS3: Thiết kế trang web thích ứng giàu tính năng


Thiết kế trang web thích ứng là việc thiết kế website phù hợp với hành vi của người dùng và khả năng của màn hình hiển thị.


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s