#J1 Điểm thú vị của hằng số nguyên và hằng số dấu chấm động

Bắt đầu từ JDK7, bạn có thể gắn vào một hoặc nhiều dấu gạch dưới vào hằng số nguyên hoặc hằng số dấu chấm động. Làm như vậy có thể giúp bạn dễ đọc hơn với các giá trị có nhiều con số. Khi một hằng được biên dịch, các dấu gạch dưới được loại … Continue reading #J1 Điểm thú vị của hằng số nguyên và hằng số dấu chấm động

Advertisements